Rubrika: Informace pro maturanty

Bře
30

Kritéria hodnocení zkoušek SČ MZ 2017

Kritéria hodnocení MZ 2017

Bře
20

Registrace na výsledkovém portálu žáka – maturanta

Vyzývám všechny maturanty, kteří jsou přihlášení k MZ 2017 – jarní zkušební období, aby se registrovali na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ), který je dostupný na  https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Při registraci nezapomeňte na udělení souhlasu k zasílání dokumentů. Usnadníte si tak přístup k výsledkům zkoušek společné části MZ 2017 i k další potřebné dokumentaci. Znovu registrovat se pro nové zkušební období musí i žáci, kteří byli zaregistrovaní již v MZ 2016, MZ 2015 atd. Bližší informace také na www.novamaturita.cz.

Upozorňuji, že výsledky písemných zkoušek nebude škola sdělovat telefonicky ani e-mailem.

Led
16

Jednotné zkušební schéma MZ 2017_jaro

Jednotné zkušební schéma konání písemných zkoušek SČ MZ 2017.

JZS 2017_jaro      podrobné JZS 2017

Písemná práce z CJL již 11. dubna 2017

Led
16

Seznam fakult vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky Matematika+

… je zveřejněn na stránkách nové maturity    MAT+ a VŠ

stav k 19. 12. 2016

 

Led
12

Přihlašování ke zkoušce Matematika + v roce 2017

Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Ke zkoušce Matematika+ se žáci budou moci samostatně přihlásit po přihlášení k maturitní zkoušce, v termínu od 2. do 15. ledna 2017.

Více informací na stránkách  www.novamaturita.cz

 

Pro
09
2016

Výpis z přihlášky k MZ 2017 – jarní období

Dne 9. 12. 2016 byly všem přihlášeným maturantům rozeslány do e-mailových schránek výpisy z přihlášky k MZ 2017 – jaro. Pečlivě si svůj výpis zkontrolujte, zejména přihlášené maturitní předměty, ale i své osobní údaje a případné informace pro maturanty s uzpůsobenými podmínkami.

Maturanti, kteří jsou v současné době žáky naší školy, potvrdí podpisem převzetí a správnost výpisu svému třídnímu učiteli podle jeho pokynů, maturanti, kteří ukončili na naší škole vzdělávání, vytisknou z e-mailu protokol o převzetí výpisu a podepsaný ho osobně odevzdají na studijním oddělení školy nebo zašlou poštou na adresu školy (podle pokynů v e-mailu, jehož přílohou je výpis z přihlášky).

Výpis z přihlášky si pečlivě uschovejte, obsahuje jedinečný autentizační kód žáka, kterým se budete registrovat při přihlášení do výsledkového portálu žáka. Více informací o průběhu MZ 2017 hledejte na www.novamaturita.cz

Pokud jste do své schránky výpis neobdrželi:

  • požádejte o něj svého třídního učitele (platí pro současné žáky naší školy)
  • co nejdříve kontaktujte studijní oddělení školy studium@sstebrno.cz  nebo pište na e-mail jana.tillerova@sstebrno.cz (platí pro přihlášené k opravným a náhradním zkouškám).

RNDr. Jana Tillerová

Lis
25
2016

Výběrová zkouška Matematika + aktualizovaná informace

… bude v roce 2017 organizačně zajištěna jinak, než v roce 2016.  Změna se týká především přihlašování ke zkoušce:

zájemci se hlásí samostatně vyplněním elektronické přihlášky, která bude dostupná na http://vpz.cermat.cz

přihlašování bude možné až v okamžiku, kdy obdrží maturanti výpis z přihlášky, na kterém bude potřebný kód „VPZ“

zkouška bude probíhat na spádových školách

Více informací obdržíte od svých vyučujících předmětů MAT a SEM a dále na  www.novamaturita.cz

Lis
24
2016

Maturitní zpravodaj

… doporučuji všem maturantům k pečlivému prostudování. Zpravodaj obsahuje důležité informace, které se týkají mimo jiné i písemné práce z českého jazyka nebo přihlašování k výběrové zkoušce MAT+.

Maturitni-zpravodaj_39_16

Lis
07
2016

Přihlašování k maturitní zkoušce 2017

Vážení budoucí maturanti, tento týden zahájíme přihlašování k MZ 2017.

Ti z Vás, kteří jste v současné době žáky naší školy, se budete přihlašovat podle pokynů svých třídních učitelů. Začnete vyplňováním „hromadné přihlášky“. Věnujte této akci patřičnou pozornost, abychom nemuseli řešit zbytečné komplikace. Upozorňuji, že žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období MZ 2017.

Maturanti, kteří již nejsou žáky naší školy, tzn. ukončili vzdělávání v červnu, případně v srpnu 2016, a chtějí se přihlásit k MZ 2017 na opravný nebo náhradní termín, odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku svému bývalému třídnímu učiteli, nejpozději 1. prosince 2016.

Maturanti, kteří ukončili vzdělávání v roce 2015 a dříve, odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v úředních hodinách na studijní oddělení školy a to nejpozději 1. prosince 2016. Po tomto datu se již přihlašovat k jarnímu termínu MZ 2017 nelze. V době nepřítomnosti p. Brandnerové ( 21. 11. – 28.11.016) bude přihlášky přijímat RNDr. Jana Tillerová, 3. patro budovy A, místnost č. 320. Doporučuji se předem domluvit prostřednictvím e-mailu. Na přihlášku uveďte číslo svého telefonu.

Žáci s PUP pro konání MZ musí současně s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského pracoviště PUP a pečlivě vyplnit i příslušnou část přihlášky, která se týká tohoto doporučení.

Formulář přihlášky:     Prihlaska k MZ 2017

Veškeré informace k MZ 2017 jsou dostupné na stránkách http://www.novamaturita.cz/

Říj
11
2016

MZ 2017_Maturitní předměty, maturitní témata

Maturitní zkušební předměty:

Predmety

Profilové zkoušky ústní a praktické:

DS 3     EPO 4     IT 4     PSP 4     MS 4     ME 4

 

 

Starší příspěvky «