Informatika Elektrotechnika Strojirenstvi Ekonomika

Provozní technika – dálková (23–43–L/51)

Dokumenty:

Informace o oboru:

 • Délka studia: 3 roky - DÁLKOVÁ forma vzdělávání
 • Druh studia:  nástavbové studium pro absolventy učebních oborů
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Určeno pro: hochy i dívky

Podmínky pro přijetí:

 • úspěšné absolvování středního vzdělání s výučním listem uznaným a platným v ČR
 • prospěch ze středního vzdělání s výučním listem a výsledky testu všeobecných znalostí.

Určeno pro:

 • absolventy tříletých učebních oborů strojírenských – nástrojař, puškař, modelář, strojní mechanik, zámečník, mechanik opravář, mechanik, klempíř, instalatér apod. včetně všech specializací obrábění kovů.

Popis oboru:

 • Rozšíření všeobecných i odborných technických znalostí získaných v oboru vyučení.

Obsah vzdělávání:

 • prohloubení a rozšíření znalostí všeobecně vzdělávacích předmětů – ČJL, MAT, FYZ, aj.,
 • výuka výběrového neslovanského jazyka,
 • práce s PC a internetem,
 • získání nových odborných znalostí vyšší úrovně z řízení výroby, montáže a oprav strojů, technologických zařízení a jejich uvádění do provozu,
 • znalosti klasických a progresivních technologií třískového obrábění a dělení materiálu směřujících ke stále vyšší tvarové složitosti a přesnosti součástí,
 • základy progresivních metod komplexní automatizace,
 • seznámení se základními pojmy a pravidly v hospodaření podniků a soukromého podnikání v tržní ekonomice.

Uplatnění absolventa:

 • ve středních technickohospodářských funkcích
 • v technologických a konstrukčních činnostech v oblasti provozní techniky
 • v oblasti technické kontroly
 • servisní a školící technik
 • specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru provozní technika

Možnost dalšího vzdělávání:

 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR i v zahraničí