Provozní technika – denní (23-43-L/51)

Dokumenty:

Informace o oboru:

 • Délka studia: 2 roky - DENNÍ forma vzdělávání
 • Dopolední výuka – soustavná příprava na povolání
 • Druh studia:  nástavbové studium pro absolventy učebních oborů
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Určeno pro: hochy i dívky

Podmínky pro přijetí:

 • úspěšné absolvování učebního oboru s výučním listem, uznávaným a platným pro ČR, prospěch ve 3. ročníku učebního oboru

Určeno pro:

 • absolventy 3 letých učebních oborů strojírenských – nástrojař, puškař, modelář, strojní mechanik, zámečník, mechanik opravář, mechanik, klempíř, instalatér všech specializací, obráběč kovů.

Popis oboru:

 • Rozšíření všeobecných i odborných technických znalostí získaných v oboru vyučení.

Obsah vzdělávání:

 • prohloubení a rozšíření všeobecných vědomostí a znalostí z ČJL, MAT, FYZ aj.
 • výuka výběrového cizího jazyka
 • využívání aplikačních programů pro podporu řízení výroby
 • navrhování technologických postupů výroby součástí a postupů montáže výrobků
 • určování strojů, zařízení, nástrojů, měřidel a výrobních pomůcek pro realizaci technologických operací
 • připravuje se k uplatňování základních manažerských dovedností v řízení provozů a úseků
 • seznámení se základními pojmy a pravidly v hospodaření podniků a soukromého podnikání v tržní ekonomice
 • získání nových odborných znalostí vyšší úrovně z řízení výroby, montáže a oprav strojů, technologických zařízení a jejich uvádění do provozu
 • znalosti klasických a progresivních technologií třískového obrábění a dělení materiálu směřujících k stále vyšší tvarové složitosti a přesnosti součástí
 • získává základy progresivních metod komplexní automatizace
 • získává znalosti ke komplexnímu řízení kontroly jakosti součástí a výrobků

Uplatnění absolventa:

 • ve středních technickohospodářských funkcích
 • strojírenský technik mistr
 • strojírenský technik dispečer
 • strojírenský technik technolog
 • strojírenský technik konstruktér
 • strojírenský technik technické kontroly
 • zkušební technik
 • servisní a školící technik
 • specializovaný pracovník v obchodě a poradenství
 • soukromý podnikatel v oboru provozní technika

Možnost dalšího vzdělávání:

 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách