Informatika Elektrotechnika Strojirenstvi Ekonomika

Ekonomika a podnikání (63–41–M/01)

Dokumenty:

Informace o oboru:

 • Délka studia: 4 roky – denní forma vzdělávání
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Určeno pro: dívky i chlapce

Podmínky pro přijetí:

 • dobrý prospěch na ZŠ

Zaměření oboru:

 • Pro samostatnou ekonomicko-administrativní a  ekonomicko-hospodářskou činnost ve výrobní a  obchodní sféře ve státní správě a samosprávě  nebo v soukromém sektoru.

Obsah vzdělávání:

 • dva povinné neslovanské jazyky
 • obsluha výpočetní techniky, práce s internetem,
 • technika administrativy na počítačích
 • jednoduché i podvojné účetnictví
 • fakturace, kalkulace, obchodní korespondence
 • právní nauka
 • marketing a management, propagace
 • profesionální psychologie, personalistika
 • zpracovávání vědecko-technických informací
 • přehled o nejnovějších výrobních technologiích.

Uplatnění absolventa:

 • státní i soukromá sféra
 • pojišťovnictví, bankovnictví
 • personalistika
 • obchodní zástupce
 • marketing, management
 • referent státní správy
 • projektový vedoucí

Možnost dalšího vzdělávání:

 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách

Možnost získat:

 • mezinárodní ECDL Certifikát ve výpočetní technice platný ve všech zemích EU
 • státní zkouška z psaní všemi deseti na klávesnicích PC