Informatika Elektrotechnika Strojirenstvi Ekonomika

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26–52–H/01)

Dokumenty:

Informace o oboru:

 • Délka studia: 3 roky – denní forma vzdělávání
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Určeno pro: chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí:

 • o prospěch na ZŠ (ø za 1. a 2. pololetí předposledního-8. ročníku a 1.pololetí
 • posledního-9.ročníku ZŠ).
 • zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce – nesmí být zhoršený barvocit

Zaměření oboru:

 • mechanik elektronických zařízení

Popis oboru:

 • obor je zaměřen na činnost v oblasti veškeré slaboproudé elektroniky od spotřební, průmyslové a výpočetní techniky ve výrobní a servisní sféře, až po znalosti elektromontážních prací.

Obsah vzdělávání:

 • základy elektroniky, činnosti elektronických obvodů, ověřování funkce jednotlivých zapojení a funkčních celků.
 • výroba, montáž, provoz, obsluha, seřizování, oživování, diagnostikování, opravy elektronických prvků a zařízení.
 • aplikace získaných znalostí a dovedností v laboratorní i provozní praxi
 • specializace v oblasti servisu spotřební, výpočetní a zabezpečovací techniky
 • rozšířená výuka výpočetní techniky

Uplatnění absolventa:

 • servisní technik
 • mechanik elektronických zařízení
 • mechanik elektrotechnických zařízení
 • mechanik zabezpečovací techniky
 • servisní mechanik elektrických strojů a přístrojů
 • elektromontér výtahů
 • mechanik vážící techniky
 • provozní elektrikář slaboproudých zařízení
 • elektrotechnik kontrol jakosti
 • mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení
 • elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
 • obchodník s prostředky elektroniky, elektrotechniky

Možnost dalšího vzdělávání:

 • nástavbové studium k získání maturitní zkoušky

Možnost získat:

 • nejlepší žáci mohou v průběhu studia přestoupit do studijního oboru mechanik elektrotechnik
 • osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.