Informatika Elektrotechnika Strojirenstvi Ekonomika

Informační technologie (18–20–M/01)

Dokumenty:

Informace o oboru:

 • Délka studia: 4 roky – denní forma vzdělávání
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Určeno pro: chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí:

 • o výborný prospěch na ZŠ (ø za 1. a 2. pololetí předposledního-8. ročníku a 1.pololetí posledního-9.ročníku ZŠ) a výsledků testu všeobecných znalostí.
 • zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce

Zaměření oboru:

 • počítačové sítě a informační systémy

Popis oboru:

 • o vzdělávání v tomto oboru poskytuje žákům soubor teoretických a praktických poznatků souvisejících se správou informačních systémů, navrhování a zapojování lokálních a rozsáhlých počítačových sítí, instalace operačních systémů a konfigurace síťových zařízení.

Obsah vzdělávání:

 • základní vybavení osobních počítačů – programové (software), technické (hardware)
 • počítačová grafika a programování v různých programovacích jazycích
 • principy činností periferií a jejich zapojování k PC
 • návrhy lokální počítačové sítě včetně zavedení operačního systému
 • zapojování PC do lokálních a rozsáhlých sítí
 • konfigurace počítačů a periferií s využitím dostupných informací a znalostí
 • analýza závad, modernizace počítačů a PC sítí
 • antivirová ochrana
 • elektrotechnika
 • povinný cizí jazyk – anglický
 • praktická cvičení
 • souvislá odborná praxe ve firmách

Uplatnění absolventa:

 • technik počítačových systémů
 • projektant
 • programátor
 • správce aplikací
 • specialista informatik v armádě a policii
 • správce operačních systémů a sítí
 • dispečer dohledových systémů
 • manažer provozu, směnový technik
 • administrátor LAN/WAN
 • technik měření sítí, tester
 • operátor výpočetní techniky
 • pracovník uživatelské podpory
 • obchodník s prostředky IT

Možnost dalšího vzdělávání:

 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR i v zahraničí

Možnost získat:

 • mezinárodní ECDL Certifikát ve výpočetní technice platný ve všech zemích EU
 • certifikát CISCO Network Academy pro oblast počítačových sítí
 • zkušenosti ze zahraničních odborných stáží