Informatika Elektrotechnika Strojirenstvi Ekonomika

Mechanik elektrotechnik (26–41–L/01)

Informace o oboru:

 • Délka studia: 4 roky – denní forma vzdělávání
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Určeno pro: chlapce i dívky

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26–52–H/01) – učební obor

Podmínky pro přijetí:

 • dobrý prospěch na ZŠ (ø za 1. a 2. pololetí předposledního-8. ročníku a 1.pololetí posledního-9.ročníku ZŠ) a výsledků testu všeobecných znalostí.
 • zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce – nesmí být zhoršený barvocit

Zaměření oboru:

 • informační technologie
 • mechatronika
 • multimediální a výpočetní technika

Popis oboru:

 • Absolventi mají znalosti elektroniky, výpočetní techniky, mechatroniky, znalosti činnosti elektronických obvodů, výroby, montáže, provozu, obsluhy, seřizování, oživování, diagnostikování a opravy elektronických obvodů a zařízení dle zvoleného zaměření na konci 2. ročníku studia.

Obsah vzdělávání:

 • základy elektroniky, činnosti elektronických obvodů, ověřování funkce jednotlivých zapojení a funkčních celků
 • výroba, montáž, provoz, obsluha, seřizování, oživování, diagnostikování, opravy elektronických prvků a zařízení z oblastí elektroniky v rozsahu dle zaměření oboru
 • Informační technologie /IT/ Správce počítačové sítě se znalostmi vybavení osobních počítačů – hardware a software, s principy činností periferií a jejich zapojování k PC, s komunikačními systémy, atd.
 • Mechatronika /MCH/ Nový a moderní technický mezioborový obor zaměřený na automatizované systémy vyšší generace, počítačově řízené robotizované technologické řetězce a CNC výrobní stroje. Je průnikem vědomostí a dovedností z oborů mechaniky, elektroniky, pneumatiky, hydrauliky, senzoriky,programování, mikroprocesorové, komunikační a výpočetní techniky, informačních technologií. Nejprogresivněji se rozvíjející povolání v zemích EU
 • Multimediální a výpočetní technika /MT/ Zpracování informací výpočetní technikou, zejména obraz a zvuk. Pořízení záznamu, zpracování a reprodukce. Hardware a software. Propojení komponent a optimální nastavení parametrů. Průnik analogové techniky (bývalá Spotřební elektronika) se současnou výpočetní technikou aplikovanou zejména v audiovizuální technice. Digitální fotoaparáty, skenery, kamery, zvukové záznamníky, domácí kino, tisk barevných fotografií, sestava pro AV (audiovizuální) prezentace. Znalost stříhání zvukových a obrazových záznamů. Přístroje výpočetní techniky (hardware a software), kopírovací stroje, telefony včetně mobilních a další zařízení kancelářské a výpočetní techniky.

Uplatnění absolventa:

 • servisní technik
 • mechanik elektronických zařízení
 • mechanik elektrotechnických zařízení
 • obchodník s prostředky elektroniky, elektrotechniky a výpočetní techniky
 • elektrotechnik investic a engineeringu, referent investic
 • technik v armádě a policii
 • elektrotechnik konstruktér, pomocný konstruktér
 • elektrotechnik technolog, výrobní technolog
 • elektrotechnik mistr, dílenský mistr
 • manažer provozu, směnový technik, asistent manažera provozu, asistent manažera výroby
 • elektrotechnik dispečer, dispečer provozu
 • elektrotechnik kontrolor jakosti
 • elektrotechnik normovač

Mechatronika:

 • mechanik číslicově řízených strojů
 • mechatronik
 • technik automatizovaných linek a provozů
 • technik v metrologii
 • revizní technik elektrických zařízení
 • správce technického zařízení budov

Informační technologie:

 • správce počítačových sítí
 • mechanik zabezpečovací techniky
 • programátor

Multimediální a výpočetní technika:

 • mechanik multimediální techniky
 • správce multimediální techniky
 • technik audiovizuálních aparatur
 • návrhy a projektování audiovizuálních celků
 • mechanik kancelářské a výpočetní techniky
 • mechanik zabezpečovací techniky
 • revizní technik elektrických zařízení

Možnost dalšího vzdělávání:

 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR i v zahraničí

Možnost získat:

 • mezinárodní ECDL Certifikát ve výpočetní technice platný ve všech zemích EU
 • osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Studenti ME oboru využívají dlouhodobé spolupráce s VUT Brno FEKT