Informatika Elektrotechnika Strojirenstvi Ekonomika

Mechanik seřizovač – programování CNC strojů (23–45–L/01)

Dokumenty:

Informace o oboru:

 • Délka studia: 4 roky – denní forma vzdělávání
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Určeno pro: chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí:

 • dobrý prospěch na ZŠ (ø za 1. a 2. pololetí předposledního-8. ročníku a 1.pololetí posledního-9.ročníku ZŠ) a výsledky testu všeobecných znalostí.
 • zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce

Zaměření oboru:

 • programování CNC strojů.

Popis oboru:

 • Velmi žádaní absolventi na trhu práce pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti programování a obsluhy výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť vybavených řídícími systémy CNC, projektování a konstruování v CAD/CAM.

Obsah vzdělávání:

 • informační a komunikační technologie, počítačová grafika
 • příprava vstupních dat do PC, orientace ve vstupních údajích
 • příprava technické dokumentace v CAD/CAM,
 • tvorba programů pro CNC výrobní stroje včetně odladění, vlastní výroby součástky až po vyhodnocení pomocí software
 • programování a obsluha všech druhů CNC obráběcích strojů, obráběcích center s řídícími systémy Acramatic, Heidenhain, Siemens Sinumeric, Fanuc
 • programování a výroba pružných výrobních systémů a obráběcích linek s roboty
 • druhy výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť řízených pomocí počítačových systémů
 • technické znalosti ze všeobecného strojírenství
 • nové výrobní technologie, materiály
 • projektová, konstrukční a technologická příprava výroby
 • odborná praxe ve firmách

Uplatnění absolventa:

 • programátor CNC strojů
 • technik automatizovaných pracovišť
 • operátor NC strojů
 • zkušební technik
 • strojírenský technik – dispečer
 • strojírenský technik – technické kontroly
 • strojírenský technik – technolog
 • servisní technik

Možnost dalšího vzdělávání:

 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR i v zahraničí

Možnost získat:

 • mezinárodní ECDL Certifikát ve výpočetní technice platný ve všech zemích EU
 • o odborné stáže v zahraničních firmách