Informatika Elektrotechnika Strojirenstvi Ekonomika

Puškař (23–69–H/01)

Dokumenty:

Informace o oboru:

 • Délka studia: 3 roky – denní forma vzdělávání
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Určeno pro: chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí:

 • prospěch na ZŠ (ø za 1. a 2. pololetí předposledního-8. ročníku a 1.pololetí posledního-9.ročníku ZŠ)
 • zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce

Zaměření oboru:

 • výroba, opravy, servis, zkoušení a nastřelování sportovních a loveckých zbraní.

Popis oboru:

 • Historie a vývoj zbraní, druhy střeliva, zhotovení součástí novodobých i historických zbraní na základě technické dokumentace nebo podle předlohy, sestavení do celků.

Obsah vzdělávání:

 • historie a vývoj krátkých a dlouhých ručních palných zbraní
 • druhy střeliva
 • druhy materiálů a jejich použití
 • technologie výroby kovových a nekovových součástí zbraní
 • jednotlivé díly současných i historických kulových i brokových zbraní, pistolí, revolverů
 • montáž a demontáž, zkoušení a nastřelování
 • výroba replik historických zbraní
 • technické znalosti a praktické dovednosti v ručním zpracování kovů dřeva
 • základy strojního obrábění kovových i nekovových materiálů
 • práce s mechanizovaným ručním nářadím
 • výběr a provedení dokončovacích prací a povrchových úprav kovových i nekovových materiálů
 • technické znalosti ze všeobecného strojírenství
 • nové výrobní technologie, materiály
 • znalost cizího jazyka a práce na PC

Uplatnění absolventa:

 • výroba, opravy servis loveckých a sportovních zbraní,
 • zbrojíř
 • nástrojař – ruční i strojní zpracování kovových i nekovových materiálů, provádění rytin.
 • samostatná podnikatelská činnost

Možnost dalšího vzdělávání:

 • nástavbové studium k získání maturitní zkoušky

Možnost získat:

 • příprava k získání zbrojního průkazu