Informatika Elektrotechnika Strojirenstvi Ekonomika

Strojírenství – počítačové systémy a programování (23–41–M/01)

Dokumenty:

Informace o oboru:

 • Délka studia: 4 roky – denní forma vzdělávání
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Určeno pro: chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí:

 • dobrý prospěch na ZŠ (ø za 1. a 2. pololetí předposledního-8. ročníku a 1.pololetí posledního-9.ročníku ZŠ) a výsledky testu všeobecných znalostí.
 • zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce

Zaměření oboru:

 • počítačové systémy a programování.

Popis oboru:

 • Velmi dobré uplatnění absolventů v praxi pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií ve strojírenství – počítačová grafika, programování, zavádění mechanizace, automatizace a komplexní robotizace ve výrobě, projektování a konstruování v CAD/CAM.

Obsah vzdělávání:

 • informační a komunikační technologie, počítačová grafika
 • příprava vstupních dat do PC, orientace ve vstupních údajích
 • příprava technické dokumentace v CAD/CAM, tvorba programů
 • projektová, konstrukční a technologická příprava výroby
 • uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu výroby
 • organizace a řízení výroby včetně programování a obsluhy technologických pracovišť
 • programování a řízení automatizovaných linek, automatizovaných a integrovaných výrobních úseků, pružných výrobních systémů i robotizovaných technologických pracovišť
 • řízení automatických linek
 • pneumatické a hydraulické systémy – návrhy a zapojování obvodů
 • technické znalosti ze všeobecného strojírenství
 • nové výrobní technologie, materiály
 • výrobní stroje a jejich řízení
 • zásady ekonomického a efektivního hospodaření
 • souvislá odborná praxe ve firmách

Uplatnění absolventa:

 • technik automatizovaných pracovišť
 • logistik výroby
 • technik investic a engineeringu, referent investic
 • technik v metrologii
 • technik v armádě a policii
 • manažer provozu, směnový technik
 • asistent manažera provozu, asistent manažera výroby
 • dispečer, dispečer provozu
 • projektant, konstruktér, průmyslový návrhář, pomocný konstruktér
 • technolog, výrobní technolog
 • kontrolor jakosti
 • normovač

Možnost dalšího vzdělávání:

 • studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách v ČR i v zahraničí

Možnost získat:

 • mezinárodní ECDL Certifikát ve výpočetní technice platný ve všech zemích EU
 • odborné stáže v zahraničních firmách