Strojní mechanik (23-51-H/01)

Dokumenty:

Informace o oboru:

 • Délka studia: 3 roky – denní forma vzdělávání
 • Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Určeno pro: chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí:

 • prospěch na ZŠ (ø za 1. a 2. pololetí předposledního-8. ročníku a 1.pololetí posledního-9.ročníku ZŠ)
 • zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce

Zaměření oboru:

 • zámečník

Popis oboru:

 • Velmi dobré uplatnění absolventů na trhu práce pro činnost kvalifikovaných odborníků zámečnických prací v oblasti průmyslu, stavebnictví, zemědělství a dopravě, kde absolventi mohou vykonávat montáže, demontáže, opravy strojů a samostatnou podnikatelskou činnost.

Obsah vzdělávání:

 • ruční zpracování a strojní obrábění kovových i nekovových materiálů
 • práce s mechanizovaným ručním nářadím
 • svařování, pájení a jiné druhy spojování materiálů
 • technická příprava výroby včetně technické dokumentace a technologie výroby, druhy materiálů a jejich použití
 • výroba, montáž a demontáž funkčních celků na základě technické dokumentace, popř. podle předlohy
 • druhy a způsoby dokončovacích prací a povrchových úprav
 • znalost cizího jazyka a práce na PC technické znalosti z oblasti všeobecného strojírenství, nových výrobních technologií a materiálů

Uplatnění absolventa:

 • zámečnické práce v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě
 • montáž, demontáž, opravy strojů
 • samostatná podnikatelská činnost

Možnost dalšího vzdělávání:

 • v nástavbovém studiu zakončeném maturitou

Možnost získat:

 • svářečský průkaz