Přijímací řízení 2017/2018

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení PDF

Postup přihlášení

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku najdete na stránkách jmskoly.cz

Přihlášky

Přihláška k dennímu studiu.xlsx

Přihláška k nástavbovému studiu.xlsx

Kritéria

Kritéria budou zveřejněna k 31. 1. 2017.