Výsledky přijímacího řízení 2017

Výsledky prvního kola jednotné přijímací zkoušky budou v případě dvou řádných termínů vyvěšeny po 28. 4. 2017 a v případě náhradního termínu po 25. 5. 2017 na tomto místě a na nástěnce před vstupem do školy.

Maturitní obory

Tabulky bodů jednotné přijímací zkoušky.

Nástavbové studium

Tabulky bodů jednotné přijímací zkoušky.

Učební obory

Tiskopisy

 

Jste-li na seznamu nepřijatých uchazečů o studium – NEZOUFEJTE!

Vzhledem k tomu, že každý uchazeč o studium podává 2 přihlášky, na základě našich zkušeností z minulých let víme, že zdaleka ne všichni přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na naší škole a zůstanou nám tak volná místa.

Máte-li vážný zájem studovat na naší škole, pak pošlete v termínu do tří pracovních dnů (ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí) vyplněný Formulář odvolání.