Výsledky přijímacího řízení

Výsledky prvního kola jednotné přijímací zkoušky budou v případě dvou řádných termínů vyvěšeny po 28. 4. 2017 a v případě náhradního termínu po 25. 5. 2017 na tomto místě a na nástěnce před vstupem do školy.