Rubrika: Informace pro maturanty

Lis
16

Přihlašování k maturitní zkoušce 2018, přihláška k MZ 2018

Formulář přihlášky:     Prihlaska_k_MZ_18

Vážení budoucí maturanti, zahájili jsme přihlašování k MZ 2018.

Ti z Vás, kteří jste v současné době žáky naší školy, se budete přihlašovat podle pokynů svých třídních učitelů. Začnete vyplňováním „hromadné přihlášky“. Věnujte této akci patřičnou pozornost, abychom nemuseli řešit zbytečné komplikace. Upozorňuji, že žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období MZ 2018.

Maturanti, kteří již nejsou žáky naší školy, tzn. ukončili vzdělávání v červnu, případně v srpnu 2017, a chtějí se přihlásit k MZ 2018 na opravný nebo náhradní termín, odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku svému bývalému třídnímu učiteli, nejpozději 1. prosince 2017. Na přihlášku uveďte číslo svého telefonu. Ověřte si funkčnost e-mailové schránky, kterou na přihlášku chcete uvést (pište čitelně!)

Maturanti, kteří ukončili vzdělávání v roce 2016 a dříve, odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v úředních hodinách na studijní oddělení školy a to nejpozději 1. prosince 2017. Po tomto datu se již přihlašovat k jarnímu termínu MZ 2018 nelze. Doporučuji se předem domluvit prostřednictvím e-mailu. Na přihlášku uveďte číslo svého telefonu. Ověřte si funkčnost e-mailové schránky, kterou na přihlášku chcete uvést (pište čitelně!)

Žáci s PUP pro konání MZ musí současně s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského pracoviště PUP a pečlivě vyplnit i příslušnou část přihlášky, která se týká tohoto doporučení. Doporučení ŠPZ má platnost 2 roky od vystavení.

 Veškeré informace k MZ 2018 jsou dostupné na stránkách http://www.novamaturita.cz/

Říj
02

Maturitní témata a Školní seznam četby pro MZ 2018

MZ_18_PC_SC_predmety      MZ_18_Maturitni temata_CJ      MZ_18_Skolni seznam_CJL

PSP4      DNS2      DS3      EPO4      IT4      ME4      MS4

Zář
08

Denní rozpisy ústních zkoušek MZ 2017 – podzim

MZ_17P_UZ_DS3
MZ_17P_UZ_EPO4
MZ_17P_UZ_IT4B_IT4A
MZ_17P_UZ_ME4A
MZ_17P_UZ_ME4B_ME4C
MZ_17P_UZ_MS4B
MZ_17P_UZ_MS4C_MS4A
MZ_17P_UZ_PSP4

Srp
31

Registrace na Výsledkovém portálu žáka

Pokud nejste zaregistrováni a nedali jste souhlas se zasíláním dokumentů, neobdržíte pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ, ani další, pro Vás dost důležité dokumenty.

Přeji Vám hodně štěstí u maturitní zkoušky. Jana Tillerová

Srp
22

Spádová škola pro konání písemných zkoušek SČ MZ 17 – podzimní období

Vážení maturanti,
spádovou školou, na které budete v září konat písemné zkoušky SČ MZ 17 – podzim, je Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Dne 16. srpna 2017 Vám spádová škola odeslala pozvánku k písemným zkouškám. V pozvánce jsou uvedeny pro Vás důležité informace, tak jí věnujte patřičnou pozornost. Pozvánky se odesílají i přes Výsledkový portál žáka (VPŽ), na který se musíte registrovat a povolit zasílání dokumentů do e-mailu. Pokyny k registraci jsou uvedeny v předcházejících příspěvcích na nástěnce Informace pro maturanty a na webu Cermatu.
Případné dotazy týkající se organizace společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu 2017 na spádové škole můžete směřovat na Mgr. Simonu Valoškovou, svaloskova@szs-jaselska.cz, tel. 736 625 551.

Srp
17

Informace k MZ 2017 – podzim, aktualizace termínů ústních a praktických zkoušek

Písemné zkoušky SČ MZ:

4. 9. – 10. 9. 2017

Praktické zkoušky PČ MZ:

třídy MS 4A, MS4B a MS 4C   ve dnech 7. 9. – 11.  9. 2017

třídy ME 4A, ME 4B a ME 4C   ve dnech 7. 9. – 8. 9. 2017

třídy IT 4A, IT 4B, PSP 4, DS 3          dne 7. 9. 2017

třída EPO 4                                   ve dnech 7. 9. – 8. 9. 2017

Ústní zkoušky PČ a SČ MZ:

třídy ME 4A, ME 4B, ME 4C a EPO 4   ve dnech  14. 9. – 15. 9. 2017

třídy MS 4A, MS 4B, MS 4C, IT 4A, IT 4B, DS 3 a PSP 4   ve dnech 18. 9. – 19. 9. 2017

Časový rozpis bude zveřejněn po skončení opravných a klasifikačních zkoušek (nejpozději 6. září), kdy bude znám skutečný počet maturujících.

Srp
17

Registrace na VPŽ

Vyzývám všechny maturanty, kteří jsou přihlášení k MZ 2017 – podzimní zkušební období, aby se registrovali na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ), který je dostupný na  https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Při registraci uvádějte stejnou e-mailovou adresu, jako máte na výpisu z přihlášky. Nezapomeňte na udělení souhlasu k zasílání dokumentů. Usnadníte si tak přístup k výsledkům zkoušek společné části MZ 2017P i k další potřebné dokumentaci. Znovu registrovat se pro nové zkušební období musí všichni žáci, bez ohledu na to, že již v předchozích obdobích byli registrováni. Bližší informace také na www.novamaturita.cz.

Upozorňuji, že výsledky písemných zkoušek nebude škola sdělovat telefonicky ani e-mailem.

Čec
13

Opakovaná výzva maturantům: Výpisy z přihlášky k MZ 2017 – podzim

Výpisy z přihlášky k MZ 2017 – podzimní termín byly již počátkem července odeslány všem přihlášeným maturantům e-mailem.

Vaší povinností je: 1. Pečlivě si výpis zkontrolovat

2. Případné nesrovnalosti řešit podle pokynu v e-mailu

Důležité termíny:

7. 7. 2017    nahlášení nesrovnalostí v přihlášce 14. 7. 2017   odevzdání podepsaného protokolu

Podepsaný a oskenovaný protokol o převzetí výpisu IHNED odešlete poštou nebo elektronicky na adresu jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz.

Čer
29

Výpis z přihlášky k MZ 2017 – podzimní termín

Výpisy z přihlášky k MZ 2017 – podzimní termín byly dnes odeslány všem přihlášeným maturantům e-mailem. Pečlivě si výpis zkontrolujte, případné nesrovnalosti řešte podle pokynu v e-mailu. Důležité termíny:

7. 7. 2017    nahlášení nesrovnalostí v přihlášce
14. 7. 2017   odevzdání podepsaného protokolu

Podepsaný a oskenovaný protokol o převzetí výpisu můžete také odeslat elektronicky na adresu jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz.

Znovu upozorňuji na nutnost Vašeho přihlášení do Výsledkového portálu žáka VPŽ. Zadejte také souhlas se zasíláním dokumentů na adresu, kterou máte uvedenou ve výpisu z přihlášky. Přihlášení na VPŽ bude možné od 2. srpna 2017, kód  žáka pro registraci na VPŽ je uveden na výpisu z přihlášky.

Čer
14

Přihláška k MZ 2017 – podzim, opravená verze

Prihlaska_MZ_17P_opravena

Starší příspěvky «