Rubrika: Informace pro maturanty

Kvě
15

Ústní zkoušky MZ 2018 – denní rozpisy

18_UZ_DNS2     18_UZ_DS3     18_UZ_EPO4     18_UZ_IT4A     18_UZ_IT4B     18_UZ_ME4A     18_UZ_ME4B    18_UZ_ME4C     18_UZ_MS4A     18_UZ_MS4B     18_UZ_PSP4

Dub
06

Registrace do Výsledkového portálu žáka – maturanta

Stále ještě někteří z Vás nejste registrováni. Neprodleně tak učiňte a nezapomeňte udělit souhlas ze zasíláním dokumentace na e-mail. Při registraci požijte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenu na přihlášce k MZ. Děkuji. JT

Bře
27

Termíny praktických zkoušek MZ 2018

Termíny praktických zkoušek [PDF]

Led
08

Registrace na Výsledkový portál žáka

Vyzývám všechny maturanty, kteří jsou přihlášek k MZ 2018 jaro, aby se zaregistrovali na výsledkovém portálu žáka. Nezapomeňte udělit souhlas se zasíláním dokumentů, jinak Vám informace o Vašich dokumentech nebudou zasílány.  https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Výzva se týká všech maturantů, kteří konají maturitu v řádném termínu i těch, kteří konají náhradní nebo opravné zkoušky.

Led
08

Přihlašování k MAT+

Přihlašování k výběrové zkoušce Matematika+ 2018

Nejpozději do 31. ledna 2018 se mohou žáci maturitních ročníků středních škol přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ přes výsledkový portál žáka https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Bližší informace na   www.novamaturita.cz

 

Led
07

Výpis z přihlášky k MZ 2018

Dne 18. 12. 2017 byly všem přihlášeným maturantům rozeslány do e-mailových schránek výpisy z přihlášky k MZ 2018. Pečlivě si svůj výpis zkontrolujte, zejména přihlášené maturitní předměty, ale i své osobní údaje a případné přílohy pro maturanty s uzpůsobenými podmínkami.

Maturanti, kteří jsou v současné době žáky naší školy, potvrdí podpisem převzetí a správnost výpisu svému třídnímu učiteli podle jeho pokynů.

Maturanti, kteří ukončili na naší škole vzdělávání, vytisknou z e-mailu protokol o převzetí výpisu a podepsaný ho osobně odevzdají na studijním oddělení školy nebo zašlou poštou na adresu školy (podle pokynů v e-mailu, jehož přílohou je výpis z přihlášky). Podepsaný a oskenovaný protokol o převzetí výpisu lze odeslat také e-mailem na níže uvedené adresy.

Výpis z přihlášky si pečlivě uschovejte. Více informací o průběhu MZ 2018 hledejte na www.novamaturita.cz

Pokud jste do své schránky výpis neobdrželi, požádejte o něj svého třídního učitele (platí pro současné žáky naší školy) nebo co nejdříve kontaktujte studijní oddělení školy studium@sstebrno.cz  nebo pište na e-mail jana.tillerova@sstebrno.cz (platí pro přihlášené k opravným a náhradním zkouškám).

RNDr. Jana Tillerová

Pro
20
2017

Termíny zkoušek SČ písemné práce

Důležité sdělení:

MŠMT rozhodlo po důkladném zvážení všech argumentů, kterých se mu dostalo k otázce konání písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků v jednom dni, že bude vhodnější, aby se písemné práce z cizího jazyka konaly v rámci standardního jednotného zkušebního schématu v prvním týdnu května 2018.

Proti dříve zveřejněným informacím tedy platí, že v dubnovém termínu se bude konat pouze písemná práce z českého jazyka.

Lis
16
2017

Přihlašování k maturitní zkoušce 2018, přihláška k MZ 2018

Formulář přihlášky:     Prihlaska_k_MZ_18

Vážení budoucí maturanti, zahájili jsme přihlašování k MZ 2018.

Ti z Vás, kteří jste v současné době žáky naší školy, se budete přihlašovat podle pokynů svých třídních učitelů. Začnete vyplňováním „hromadné přihlášky“. Věnujte této akci patřičnou pozornost, abychom nemuseli řešit zbytečné komplikace. Upozorňuji, že žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období MZ 2018.

Maturanti, kteří již nejsou žáky naší školy, tzn. ukončili vzdělávání v červnu, případně v srpnu 2017, a chtějí se přihlásit k MZ 2018 na opravný nebo náhradní termín, odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku svému bývalému třídnímu učiteli, nejpozději 1. prosince 2017. Na přihlášku uveďte číslo svého telefonu. Ověřte si funkčnost e-mailové schránky, kterou na přihlášku chcete uvést (pište čitelně!)

Maturanti, kteří ukončili vzdělávání v roce 2016 a dříve, odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v úředních hodinách na studijní oddělení školy a to nejpozději 1. prosince 2017. Po tomto datu se již přihlašovat k jarnímu termínu MZ 2018 nelze. Doporučuji se předem domluvit prostřednictvím e-mailu. Na přihlášku uveďte číslo svého telefonu. Ověřte si funkčnost e-mailové schránky, kterou na přihlášku chcete uvést (pište čitelně!)

Žáci s PUP pro konání MZ musí současně s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského pracoviště PUP a pečlivě vyplnit i příslušnou část přihlášky, která se týká tohoto doporučení. Doporučení ŠPZ má platnost 2 roky od vystavení.

 Veškeré informace k MZ 2018 jsou dostupné na stránkách http://www.novamaturita.cz/

Říj
02
2017

Maturitní témata a Školní seznam četby pro MZ 2018

MZ_18_PC_SC_predmety      MZ_18_Maturitni temata_CJ      MZ_18_Skolni seznam_CJL

PSP4      DNS2      DS3      EPO4      IT4      ME4      MS4

Zář
08
2017

Denní rozpisy ústních zkoušek MZ 2017 – podzim

MZ_17P_UZ_DS3
MZ_17P_UZ_EPO4
MZ_17P_UZ_IT4B_IT4A
MZ_17P_UZ_ME4A
MZ_17P_UZ_ME4B_ME4C
MZ_17P_UZ_MS4B
MZ_17P_UZ_MS4C_MS4A
MZ_17P_UZ_PSP4

Starší příspěvky «