Rubrika: Informace pro maturanty

Zář
11

Ústní zkoušky MZ 2018 – podzim, denní rozpisy – aktualizace

Změna v komisi ME 4C, vyznačeno červeně.

MZ_18P_UZ_DS3_DNS2_09_11         MZ_18P_UZ_IT4B_IT4A_EPO4_09_10         MZ_18P_UZ_ME4A_09_13      MZ_18P_UZ_ME4B_09_12    MZ_18P_UZ_ME4C_09_13         MZ_18P_UZ_MS4A_MS4B_09_11         MZ_18P_UZ_PSP4_09_12

Srp
16

Jednotné zkušební schéma MZ 2018 – podzim

http://www.novamaturita.cz/

Srp
16

Spádová škola pro konání písemných zkoušek SČ MZ 18 – podzimní období

Vážení maturanti,
spádová škola, na které budete v září konat písemné zkoušky SČ MZ 18 – podzim, je Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace. Adresa konání zkoušky: Charbulova 1072/106, 61800 Brno-Černovice

Dne 16. srpna 2018 jsem Vám odeslala (do e-mailových schránek, které jste uvedli na přihlášce) pozvánku k písemným zkouškám. V pozvánce jsou uvedeny pro Vás důležité informace, tak jí věnujte patřičnou pozornost.

Pozvánky se odesílají také přes Výsledkový portál žáka (VPŽ), na který se nejprve musíte registrovat a povolit zasílání dokumentů do e-mailu. Registrace na VPŽ  je možná od 20. 8. 2018, bližší informace a pokyny k registraci naleznete na www.novamaturita.cz. Registrací na VPŽ a udělením souhlasu k zasílání dokumentů si zajistíte i včasné dodání výsledkové dokumentace.

Případné dotazy, které se týkají organizace písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu 2018, Vám sdělí na spádové škole.

Přeji Vám hodně úspěchů při maturitních zkouškách. Jana Tillerová

Srp
08

Informace pro přihlášené maturanty k MZ 18P

Výsledkový portál žáka bude zpřístupněn pro registraci v druhé polovině srpna. Sledujte informace na VPZ

JT

Čec
12

Maturitní zkouška MZ 2018 – podzimní termín

Připomínám přihlášeným maturantům, kteří doposud nedoručili na školu podepsaný Protokol o předání výpisu z přihlášky, aby tak neprodleně učinili.

Písemné zkoušky

společné části MZ 18 – podzim (písemné práce a didaktické testy) se budou konat podle jednotného zkušebního schéma, které MŠMT zveřejní dne 15. 8. 2018, mimo jiné i na www.novamaturita.cz. Maturanti obdrží pozvánku k těmto zkouškám v týdnu od 20. 8. 2018. Nejsme spádová škola, písemné zkoušky budete konat na SŠ Charbulova. Nezapomeňte se opět registrovat na výsledkovém portálu žáka. Kód VPŽ najdete na svém výpisu z přihlášky, registrace je možná od 1. 8. 2018. Informace k registraci jsou uvedeny na https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Praktické zkoušky  

6. 9. 2018                    IT 4A, IT 4B (zahájení 7:10)       DS 3, DNS 2 (zahájení 7:40)     PSP 4 (zahájení 7:10)

7. 9. 2018                    PSP 4 (zahájení 7:40)                   ME 4A, ME 4B a ME 4C (zahájení 7:30)

6., 7. a 10. 9. 2018     MS 4A, MS 4B (zahájení 7:30)

Ústní zkoušky

10. a 11. 9. 2018           IT 4A, IT 4B, EPO 4, MS 4A, MS 4B, DS 3 a DNS 2

12. a 13. 9. 2018           PSP 4, ME 4A, ME 4B a ME 4C

Časový harmonogram ústních zkoušek bude stanoven po uzavření klasifikace žáků maturitních tříd, tj. asi 3. září 2018

 

 

 

Čer
28

Výpisy z přihlášek k MZ_18_podzim …..

… Vám byly dnes odeslány do e-mailových schránek, které máte uvedeny na přihlášce. Výpis pečlivě zkontrolujte a jeho převzetí a správnost potvrďte na protokolu o převzetí výpisu. Podepsaný protokol doručte do školy některým ze způsobů, který je uveden v e-mailu. Termín pro doručení protokolu o převzetí je do 12. 7. 2018. Výpis z přihlášky si pečlivě uschovejte.

Čer
19

Potvrzení Výpisu výsledku zkoušky DT MAT+

Požaduje-li po Vás vysoká škola potvrzení Výpisu výsledku DT MAT+, dokument, který Vám byl doručen prostřednictvím VPŽ si vytiskněte a v úředních hodinách si ho nechte potvrdit na studijním oddělení naší školy.

Čer
11

Přihlašování k maturitní zkoušce – MZ 2018 podzimní termín, doplněna přihláška

25. 6. 2018     Nejzazší termín podání přihlášky k řádným, náhradním nebo opravným zkouškám MZ 2018 – podzim. Pečlivě vyplněnou  přihlášku (žáci s PUP včetně čísla doporučení) odevzdáte svému třídnímu učiteli, který ji zkontroluje a předá (nejpozději 25. 6.) za třídu na studijním oddělení naší školy. Všichni žáci, kteří se budou po úspěšném ukončení 4. ročníku hlásit k řádnému termínu, musí mít přihlášenou praktickou zkoušku i písemnou práci z CJL a to i za předpokladu, že obě zkoušky konali v jarním období 2018. Těm žákům, kteří praktickou zkoušku a písemnou práci z CJL vykonali úspěšně, bude její výsledek započten (znovu ji konat nebudou).

5. 7. 2018     Nejzazší termín pro převzetí výpisu z přihlášky k MZ 2018 – podzim (v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě na studijním oddělení, výpis z přihlášky je důležitý dokument a je Vaší povinností ho převzít a potvrdit tak správnost přihlášky k MZ). Potvrdit převzetí výpisu lze i podpisem na „protokolu o převzetí“, který je součástí e-mailu, v němž Vám bude výpis z přihlášky zaslán. Podepsaný protokol oskenujte a zašlete na e-mail jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz

Nezapomeňte se znovu přihlásit na Výsledkový portál žáka a udělit souhlas se zasíláním dokumentů. Nutnost přihlášení na VPŽ platí i pro ty, kteří se přihlašovali v předchozích projektech! Na přihlášku uveďte svou platnou e-mailovou schránku (maturanti, kteří ukončili nebo ukončí vzdělávání v roce 2018 mohou ještě pro podzimní termín MZ využít školní e-mail)  a telefonní číslo.

Přihláška k MZ 2018 podzim: Prihlaska_k_MZ_18

Více informací na: MZ 2018_podzim

Kvě
15

Ústní zkoušky MZ 2018 – denní rozpisy

18_UZ_DNS2     18_UZ_DS3     18_UZ_EPO4     18_UZ_IT4A     18_UZ_IT4B     18_UZ_ME4A     18_UZ_ME4B    18_UZ_ME4C     18_UZ_MS4A     18_UZ_MS4B     18_UZ_PSP4

Dub
06

Registrace do Výsledkového portálu žáka – maturanta

Stále ještě někteří z Vás nejste registrováni. Neprodleně tak učiňte a nezapomeňte udělit souhlas ze zasíláním dokumentace na e-mail. Při registraci požijte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenu na přihlášce k MZ. Děkuji. JT

Starší příspěvky «