Rubrika: Informace pro maturanty

Srp
17

Informace k MZ 2017 – podzim, upřesnění termínů ústních zkoušek

Písemné zkoušky SČ MZ:

4. 9. – 10. 9. 2017

Praktické zkoušky PČ MZ:

třídy MS 4A, MS4B a MS 4C   ve dnech 7. 9. – 11.  9. 2017

třídy ME 4A, ME 4B a ME 4C   ve dnech 7. 9. – 8. 9. 2017

Ústní zkoušky PČ a SČ MZ:

třídy ME 4A, ME 4B, ME 4C a EPO 4   ve dnech  14. 9. – 15. 9. 2017

třídy MS 4A, MS 4B, MS 4C, IT 4A, IT 4B, DS 3 a PSP 4   ve dnech 18. 9. – 19. 9. 2017

Časový rozpis bude zveřejněn po skončení opravných a klasifikačních zkoušek (nejpozději 6. září), kdy bude znám skutečný počet maturujících.

Srp
17

Registrace na VPŽ

Vyzývám všechny maturanty, kteří jsou přihlášení k MZ 2017 – podzimní zkušební období, aby se registrovali na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ), který je dostupný na  https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Při registraci uvádějte stejnou e-mailovou adresu, jako máte na výpisu z přihlášky. Nezapomeňte na udělení souhlasu k zasílání dokumentů. Usnadníte si tak přístup k výsledkům zkoušek společné části MZ 2017P i k další potřebné dokumentaci. Znovu registrovat se pro nové zkušební období musí všichni žáci, bez ohledu na to, že již v předchozích obdobích byli registrováni. Bližší informace také na www.novamaturita.cz.

Upozorňuji, že výsledky písemných zkoušek nebude škola sdělovat telefonicky ani e-mailem.

Čec
13

Opakovaná výzva maturantům: Výpisy z přihlášky k MZ 2017 – podzim

Výpisy z přihlášky k MZ 2017 – podzimní termín byly již počátkem července odeslány všem přihlášeným maturantům e-mailem.

Vaší povinností je: 1. Pečlivě si výpis zkontrolovat

2. Případné nesrovnalosti řešit podle pokynu v e-mailu

Důležité termíny:

7. 7. 2017    nahlášení nesrovnalostí v přihlášce 14. 7. 2017   odevzdání podepsaného protokolu

Podepsaný a oskenovaný protokol o převzetí výpisu IHNED odešlete poštou nebo elektronicky na adresu jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz.

Čer
29

Výpis z přihlášky k MZ 2017 – podzimní termín

Výpisy z přihlášky k MZ 2017 – podzimní termín byly dnes odeslány všem přihlášeným maturantům e-mailem. Pečlivě si výpis zkontrolujte, případné nesrovnalosti řešte podle pokynu v e-mailu. Důležité termíny:

7. 7. 2017    nahlášení nesrovnalostí v přihlášce
14. 7. 2017   odevzdání podepsaného protokolu

Podepsaný a oskenovaný protokol o převzetí výpisu můžete také odeslat elektronicky na adresu jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz.

Znovu upozorňuji na nutnost Vašeho přihlášení do Výsledkového portálu žáka VPŽ. Zadejte také souhlas se zasíláním dokumentů na adresu, kterou máte uvedenou ve výpisu z přihlášky. Přihlášení na VPŽ bude možné od 2. srpna 2017, kód  žáka pro registraci na VPŽ je uveden na výpisu z přihlášky.

Čer
14

Přihláška k MZ 2017 – podzim, opravená verze

Prihlaska_MZ_17P_opravena

Čer
06

Přihlašování k maturitní zkoušce – MZ 2017 podzimní termín – aktualizace !!!

Na přihlášce k podzimnímu opravnému nebo náhradnímu termínu není u společné části patrné, který čtvereček je určen pro požadovanou dílčí zkoušku. K vyplnění použijte místo křížku zkratku DT, PP nebo UZ. Podle sdělení CERMATu bude opravená verze přihlášky dostupná až příští týden.

23. 6. 2017     Nejzazší termín podání přihlášky k řádným, náhradním nebo opravným zkouškám MZ 2017 – podzim. Pečlivě vyplněnou  přihlášku (žáci s PUP včetně čísla doporučení) odevzdáte svému třídnímu učiteli, který ji zkontroluje a předá (nejpozději 26. 6.) za třídu na studijním oddělení naší školy. Všichni žáci, kteří se budou po úspěšném ukončení 4. ročníku hlásit k řádnému termínu, musí mít přihlášenou praktickou zkoušku i písemnou práci z CJL a to i za předpokladu, že obě zkoušky konali v jarním období 2017. Těm žákům, kteří praktickou zkoušku a písemnou práci z CJL vykonali úspěšně, bude její výsledek započten (znovu ji konat nebudou).

4. 7. 2017     Nejzazší termín pro převzetí výpisu z přihlášky k MZ 2017 – podzim (v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě na studijním oddělení, výpis z přihlášky je důležitý dokument a je Vaší povinností ho převzít a potvrdit tak správnost přihlášky k MZ). Potvrdit převzetí výpisu lze i podpisem na „protokolu o převzetí“, který je součástí e-mailu, v němž Vám bude výpis z přihlášky zaslán. Podepsaný protokol oskenujte a zašlete na e-mail jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz

Nezapomeňte se znovu přihlásit na Výsledkový portál žáka a udělit souhlas se zasíláním dokumentů. Nutnost přihlášení na VPŽ platí i pro ty, kteří se přihlašovali v předchozích projektech! Na přihlášku uveďte svou platnou e-mailovou schránku a telefonní číslo.

Prihlaska_MZ_17

Více informací na: www.novamaturita.cz

Kvě
23

Písemná práce z AJ

Vážení maturanti tříd EPO 4, IT 4A, IT 4B, MS 4B a DS 3, škola nemá v tuto chvíli výsledky písemných prací z AJL k dispozici. Uvolněny by měly být v závěru tohoto týdne. Budete o tom informováni prostřednictvím Výsledkového portálu žáka. Bezprostředně po jejich uvolnění bude připraveno maturitní vysvědčení těm z Vás, kteří splní podmínky k jeho vydání. O přesném termínu vydávání maturitního vysvědčení budete informováni svým třídním učitelem.

Děkuji za  pochopení a Vaši trpělivost. Jana Tillerová

Kvě
15

Denní rozpisy maturitních komisí

Ústní maturitní zkoušky začínají 16. května 2017. V přílohách jsou uvedeny jmenné rozpisy maturantů v jednotlivých komisích:

MS4C     PSP4      MS4B      MS4A (opravená komise AOS)      ME4C      ME4B     ME4A (oprava času 26. 5.)     IT4B     IT4A      EPO4      DS3

Bře
30

Kritéria hodnocení zkoušek SČ MZ 2017

Kritéria hodnocení MZ 2017

Bře
20

Registrace na výsledkovém portálu žáka – maturanta

Vyzývám všechny maturanty, kteří jsou přihlášení k MZ 2017 – jarní zkušební období, aby se registrovali na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ), který je dostupný na  https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Při registraci nezapomeňte na udělení souhlasu k zasílání dokumentů. Usnadníte si tak přístup k výsledkům zkoušek společné části MZ 2017 i k další potřebné dokumentaci. Znovu registrovat se pro nové zkušební období musí i žáci, kteří byli zaregistrovaní již v MZ 2016, MZ 2015 atd. Bližší informace také na www.novamaturita.cz.

Upozorňuji, že výsledky písemných zkoušek nebude škola sdělovat telefonicky ani e-mailem.

Starší příspěvky «