Vedení školy

Dotazy pište na posta@sstebrno.cz
Jméno Pozice Email Telefon
ŠTEFKA Lubomír, Ing. ředitel školy posta@ 548 515 122
FELKEL Jindřich, Ing. zástup. ředitele pro prakt. vyuč. -statut. zástup. jindrich.felkel@ 548 515 125
MEŇHART Pavel, Ing. zástupce ředitele pro teoretické vyučování pavel.menhart@ 548 515 172
TILLEROVÁ Jana, RNDr. zástupce ředitele pro teoretické vyučování jana.tillerova@ 548 515 197
TEJKAL Karel, Ing. zástupce ředitele pro provozní záležitosti karel.tejkal@ 548 515 145
SYSLOVÁ Alena, Ing. vedoucí ekonomického oddělení alena.syslova@ 548 515 131
KRATOCHVÍLOVÁ Hana, Mgr. zástupce ředitele pro teoretické vyučování hana.kratochvilova@ 548 515 126
GREGROVÁ Helena asistentka ředitele posta@ 548 515 122
ŠNAJDEROVÁ Jana, Mgr. školní psycholog, koordinátor spolupráce s ŠPZ jana.snajderova@ 548 515 142