Historie a současnost

85-ti letá historie školy

Historie školy začíná v roce 1918 a je úzce spjata se vznikem Zbrojovky Brno. Tato firma původně opravovala automobily, pušky, telefonní a železniční zařízení a nářadí. Montovala také německé a rakouské pušky Maser a Mannlicher, později i svoje vlastní. V průběhu času se zde kromě pušek a kulometů vyráběly i automobily, motory, psací stroje a traktory.

Historie skutečné školy se však váže až k září roku 1931, kdy byly Ministerstvem školství a osvěty schváleny Stanovy odborné učňovské školy pro živnosti československé Zbrojovky a.s. v Brně. První „Tovární učňovská škola pro živnosti československé Zbrojovky a.s.“ sídlila v Nové ulici (dnešní Šumavské), později přešla do hlavního závodu Zbrojovky a.s. na Lazaretní ulici.

Pohled na školu.
Pohled na nově opravenou budovu školy

Novodobá současnost

Rokem 1989 se otevírá nová kapitola v dějinách nejen naší společnosti, ale také naší školy. Střední škola zabezpečuje výuku v učebních oborech ukončených výučním listem a současně ve studijních oborech s maturitou. Mezi jednotlivými obory existuje vzájemná prostupnost a vzdělávací cestu si student může volit podle svého zájmu a dosahovaných studijních výsledků. Je školou celoživotního vzdělávání pracovníků, protože vedle uvedených učebních a studijních oborů zabezpečuje nástavbové studium, odborné specializační a rekvalifikační kurzy a semináře a další formy vzdělávání podle požadavků trhu práce.

Naše škola je jednou z největších středních odborných škol zřizovaných JMK. Je stabilní vzdělávací institucí s významem daleko přesahujícím náš region.

 • Hodnocení školy z pohledu kontroly České školní inspekce:
  • „..Přednosti školy spočívají ve vysoce efektivním systému řízení, v inovativním a pravidelném zavádění nových technologií do výuky a ve využití dlouhodobě prosperující a mimořádně bohaté spolupráce se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřuje škola k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání.“
 • Škola získala certifikát kvality ve vzdělávání ISO 9001:2009
 • Obory zaměřené na informační technologie, elektroniku, strojírenství, ekonomiku
 • Aktivity školy
  • jako jedna z 19 SŠ v ČR byla zařazena do mezinárodního programu PHARE k ověřování nejmodernějších forem výuky,
  • byla jedinou školou v ČR přijatou za člena Sdružení evropských středních odborných škol AVENUE
  • jako jediná SŠ reprezentovala ČR v projektu 24 zemí Evropské Unie – „Vlak do Evropy“ European CNC – Network – Train for EUROPE a byla vyhodnocena za nejlepší žákovskou práci
  • v rámci projektu Zdravá škola vede žáky ke zdravému stylu života
  • aktivní zapojení školy do řady mezinárodních projektů včetně výměnných odborných stáží žáků v zahraničí, odborné praxe, zájezdy, exkurze, lyžařské kurzy v Alpách
 • Moderní metody výuky
  • vzdělávání pomocí e-learningu = učební texty na e-learningovém vzdělávacím portálu, přístup z domova
  • názorná výuka s využitím interaktivních tabulí včetně software pro interaktivní komunikaci ve výuce
  • možnost získat mezinárodní ECDL Certifikát ve výpočetní technice, platný ve všech zemích EU; pro vybrané obory /IT, ME/ mezinárodní certifikát CISCO – CNA (Cisco Networking Academy) z PC sítí; programování v CAD/CAM; státní zkoušku z techniky administrativy
 • Vybavení
  • mimořádně moderní technické vybavení pro výuku financované z projektů EU
  • internet – studenti mají pro výuku k dispozici 368 počítačů zapojených v síti na internet 24 hod. denně, WIFI síť, další PC pro volné užití mimo výuku v informačním centru školy včetně tisku a kopírování,
  • učebny – specializované multimediální pro výpočetní techniku, CAD/CAM technologie, fyziku,odborné předměty, cizí jazyky, techniku administrativy, humanitní předměty, laboratoře elektroniky, mechatroniky a další
  • odborná pracoviště pro odbornou praxi v oblasti CNC technologií a programování CNC strojů, robotů, elektropneumatických a elektrohydraulických systémů řízení, multimediální techniky, elektroniky a další – viz. virtuální prohlídka školy
 • Priority
  • odborná kvalifikace, znalost aplikací výpočetní techniky a cizích jazyků
  • velmi dobrá příprava k dalšímu studiu na VOŠ, VŠ, příprava do praxe
 • Uplatnění
  • po maturitě další studium na VŠ, VOŠ, velmi dobré uplatnění v praxi. Škola vyučuje obory žádané na trhu práce, spolupracuje s desítkami firem v regionu
 • Služby studentům
  • stravování ve školní jídelně (objednávání a odhlašování obědů přes internet) a v moderní samoobslužné kantýně
  • ubytování v domově mládeže pro všechny mimobrněnské žáky – chlapce i dívky
  • lékařská péče zubní ordinace v areálu školy
  • školní psycholog poradí a pomůže během studia – služba žákům i rodičům, kariérové poradenství
  • odreagování ve sportovní hale se dvěma tělocvičnami, sálem pohybové výchovy, vlastní fitnes centrum; zájmové a sportovní kroužky, zájmová umělecká činnost, účast na soutěžích, autoškola skupiny A a B, taneční kurzy. Podpora sportovně nadaných žáků – individuální studium, spolupráce se sportovními kluby
 • Služby rodičům – každodenní informace o docházce žáků a jejich studijních výsledcích, možnost omlouvání díky elektronickému docházkovému systému, trvalé informace o dění ve škole