Školská rada

Složení školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci
Dana JANÍKOVÁ
Ivo BAREŠ
Robert DOLEŽAL
Pedagogičtí pracovníci
Ing. Katarína KOCMANOVÁ
Mgr. Radoslav HOLEŠOVSKÝ  Zapisovatel
Josef HORKÝ
Zástupci zřizovatele školy
Mgr. Miroslav ŠÁRKA  Místopředseda
Mgr. Jiří NOVOTNÝ ml.
Ing. Marie KOZÁKOVÁ Předseda