Úno
22

Přípravný kurz k přijímacímu řízení 2018 – rozdělení do učeben – upraveno

Kurz_rozdeleni_ucebny_upraveno

Rozdělení žáků do učeben bylo doplněno o zájemce, kteří se přihlásili dodatečně po uzavření přihlašování.