Europass

logo-newEuropass je soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o jejich držiteli.

Součástí europassu je dodatek k osvědčení, dokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce).

 
Dodatky ve formátu PDF v českém a anglickém jazyce:

OK_aj OK_cj

PSP_aj PSP_cj

PU_aj PU_cj

ZAM_aj ZAM_cj

DS_PT_aj DS_PT_cj

EPO_aj EPO_cj

IT_aj IT_cj

ME_aj ME_cj

MEZ_aj MEZ_cj

MS_aj MS_cj

Více informací naleznete: http://www.europass.cz/