Jak vyřídit

Krátký náhled všech článků v této sekci (řazeno abecedně). Pro kompletní zobrazení slouží tlačítko „Zobrazit stránku“.

Omluva nepřítomnosti

Omlouvání nepřítomnosti žáka se řídí platným školním řádem §8 a §9. Nepřítomnost je nutné omluvit nejpozději do třech kalendářních dnů jedním z následujících způsobů:

  • telefonicky na studijní oddělení školy - tel. č. 548 515 127 – nebo třídnímu učiteli
  • faxem na číslo 548 216 381
  • e-mailem na adresu posta@sstebrno.cz
  • písemně na adresu školy

Zobrazit stránku »

Problémy při studiu

Školní poradenské pracoviště (ŠPP):

vzniklo 1.9.2005 a jeho cílem je poskytování poradenských služeb žákům, rodičům a pedagogům školy, tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků.Takovými riziky jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, kulturní odlišnost, sociální výlučnost prostředí, ze kterého žák přichází do školy, …

Zobrazit stránku »

Problémy v kolektivu

Napište, svěřte se anonymně mailem

DUVERA@SSTEBRNO.CZ

Obsah této schránky čte pouze školní psycholog.

Zobrazit stránku »

Školní knihovna

Odkazy: 

  • Seznam učebnic

Zobrazit stránku »

Stravovací systém

Stravovací systém je založený na identifikaci strávníka při výdeji stravy pomocí bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za objednávky prováděné buď přímo v prostoru jídelny na objednávkovém boxu nebo pomocí internetových stránek. Strávník zodpovídá i za stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednání a odběru stravy.

V …

Zobrazit stránku »

Zubní lékař

Ordinační hodiny Mudr. Dagmary Konicarové Pondělí 8.00 – 14.00 Úterý 8.00 – 14.00 Středa 8.00 – 14.00 Čtvrtek 8.00 – 14.00 Pátek 8.00 – 14.00 Sídlo ordinace

Ordinace MUDr. Konicarové se nachází přímo v areálu SŠTE.

Další informace

Další informace získáte na internetových stránkách www.zubejda.cz

Zobrazit stránku »