Termínový kalendář školního roku 2016/17

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku

1. 9. 2016 (Čt)

Zahájení výuky dálkového studia podle rozvrhu

6. 9. 2016 (Út)

Podzimní maturitní zkoušky – společná část

1. 9. – 10. 9. 2016

Praktické zkoušky z ODV a odborných předmětů

1. 9. – 20. 9. 2016

Zahájení výuky podle pravidelného rozvrhu

2. 9. 2016

Odborná praxe MS4A, MS4C, ME4A, ME4C, IT4A

5. 9. – 16. 9. 2016

Adaptační seminář 1. ročníků

5. 9. – 8. 9. 2016

Odborná praxe EPO4

12. 9. – 23. 9. 2016

Ústní maturitní zkoušky

12. 9. – 16. 9. 2016

Odborná praxe IT4B a PSP4

19. 9. – 3. 10. 2016

Písemná část závěrečné zkoušky – 2. termín

21. 9. 2016 (St)

Praktická část závěrečné zkoušky – 2. termín

22. 9. – 26. 9. 2016

Exkurze do České národní banky v Praze EPO 3

23. 9. 2016

Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek – 2. termín

27. 9. 2016

Vydání maturitních vysvědčení

po ústní zkoušce (zpravidla 3 dny)

Výjezd vedoucích pracovníků do Zadaru

28. 9. – 1. 10.

Ústní část závěrečné zkoušky

29. 9. – 30. 9. 2016

 

ŘÍJEN

Odborná praxe MS4B, ME4B

3. 10. – 14. 10. 2016

MSV Brno 2016 – exkurze – účast vybraných tříd

5. 10. 2016

Přebor školy ve stolním tenisu

17. 10. 2016

Sportovní dopoledne s kurzem OMU

17. 10. 2016

Návštěva studentů a učitelů z Weidenu

dle dohody

Výukové programy EVVO pro žáky

dle propozic

Shromáždění školy

20. 10. 2016 v 13:45 hod.

Projekt Erasmus +, KA 1, Mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

22. 10. – 6. 11. 2016

Podzimní prázdniny

26. 10. a 27. 10. 2016

Sportovně branný den pro žáky 3. roč. tříletých a 4. roč.

dle propozic

Přírodovědný Klokan

bude upřesněno

 

LISTOPAD

Gaudeamus Brno 2016 – veletrh pomaturitního studia

1. 11. – 4. 11. 2016

Ústav přístrojové techniky – den otevřených dveří

12. 11. – 13. 11. 2016

Přednáška pro rodiče žáků 1. ročníků s protidrogovou tematikou

21. 11. 2016

Třídní schůzky s rodiči 1. a 2. ročníků

21. 11. 2016

XXI. veletrh středních škol v Brně

25. 11. – 26. 11. 2016

Třídní schůzky s rodiči 3. a 4. ročníků

28. 11. 2016

Soutěž Angličtinář roku

30. 11. 2016

 

PROSINEC

Písemná část závěrečné zkoušky – 3. termín

1. 12. 2016

Podání přihlášek k maturitní zkoušce – jarní termín 2017

1. 12. 2016

Praktická část závěrečné zkoušky – 3. termín

 2. 12. – 6. 12. 2016

Efektní chemie

dle propozic

Den otevřených dveří

3. 12. 2016

(8:00 – 12:00 hod.)

Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek – 3. termín

7. 12. 2016

Vánoční turnaj v přehazované

8. 12. 2016

Ústní část závěrečné zkoušky – 3. termín

9. 12. 2016

Výukové programy EVVO pro žáky, zeměpisná akce – Filipíny (recitační soutěž)

9. 12. 2016

Školní jazyková soutěž v anglickém jazyce

14. 12. 2016

Memoriál Mgr. Jana Prokeše – školní soutěž ve skoku vysokém

14. 12. 2016

Den otevřených dveří

17. 12. 2016

(8:00 – 12:00 hod.)

Planetárium

22. 12. 2016

Návštěva anglického představení Black Peter

22. 12. 2016

Olympiáda z českého jazyka a literatury

dle propozic

Vánoční prázdniny

23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

 

LEDEN

Začátek vyučování po vánočních prázdninách

3. 1. 2017 (Út)

Předmětové zkoušky žáků dálkového studia

dle vypsaných termínů

Jednotné zkušební schéma společné části MZ 2016 stanovené MŠMT

16. 1. 2017

Den otevřených dveří

14. 1. 2017

(8:00 – 12:00 hod.)

Uzavření klasifikace a absence za I. pololetí školního roku

23. 1. 2017

Pedagogická rada – klasifikační porada za I. pololetí školního roku

26. 1. 2017

Vyhlášení kritérií 1. kola přijímacího řízení

31. 1. 2017

Vydání výpisu z vysvědčení za I. pololetí školního roku

31. 1. 2017

 

ÚNOR

Den otevřených dveří

1. 2. 2017

(14:00 – 18:00 hod.)

Nautilus II

1. – 2.  2. 2017

Pololetní prázdniny

3. 2. 2017 (Pá)

N-Trophy – přírodovědná mezinárodní soutěž

bude upřesněno

Exkurze Dukovany

bude upřesněno

Den otevřených dveří

11. 2. 2017

(8:00 – 12:00 hod.)

 

 

Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročník

únor-březen

(dle propozic)

Výukové programy EVVO pro žáky

dle propozic

Soutěž odborných dovedností oboru mechanik elektronik

bude upřesněno

Soutěž odborných dovedností oboru mechanik el. zař.

bude upřesněno

Soutěž odborných dovedností oboru mechanik seřizovač

bude upřesněno

Soutěž odborných dovedností oboru obráběč kovů

bude upřesněno

Školní soutěž sudoku

bude upřesněno

 

BŘEZEN

Termín pro podání přihlášek uchazečů o studium

 do 1. 3. 2017

Přebor školy ve šplhu

6. 3. 2017

Jarní prázdniny

13. 3. – 19. 3. 2017

Třídní schůzky s rodiči žáků 3. a 4. ročníků

20. 3. 2017

Ampér – veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace – účast vybraných tříd

21. – 24. 3. 2017.

Účast v soutěži NetAcad-GAMES v Praze (organizátor Cisco Networking Academy) – IT 3A, IT4A

druhá polovina března

Matematický klokan

bude upřesněno

Exkurze Dukovany

bude upřesněno

Přebor školy v silovém víceboji

23. 3. 2017

Přebor školy ve florbalu dívek

30. 3. 2017

Celostátní matematická soutěž – účast

31. 3. 2017

Veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy – Den firem strojních

bude upřesněno

Celostátní kolo SOD oboru mechanik seřizovač

bude upřesněno

Regionální kolo SOD oboru obráběč kovů

bude upřesněno

Regionální kolo SOD oboru zámečník, stroj. mechanik

bude upřesněno

Mezinárodní SOD rukodělných oborů „Zlatý pilník“

bude upřesněno

 

DUBEN

Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

1. 4. – 14. 4. 2017

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina – exkurze – účast tříd oboru puškař

3. – 3. 4. 2017

Praktická maturitní zkouška IT, EPO, PSP, DS

3. 4. 2017

Třídní schůzky s rodiči žáků 1. a 2. ročníků

3. 4. 2017

Exkurze do České národní banky v Praze IT 3B

4. 4. 2017

Praktická maturitní zkouška EPO, PSP

4. 4. 2017

Společná část maturitní zkoušky – písemná práce z českého jazyka a literatury

11. 4. 2017

Celostátní SOD oboru strojní mechanik/zámečník

11. 4. – 12. 4. 2017

Přebor školy ve volejbalu

12. 4. 2017

Projekt Erasmus +, KA 1, Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě- odborná stáž

12. 4. – 13. 5. 2017

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – I. termín

12. 4. 2017

Velikonoční prázdniny

13. 4. – 15. 4. 2017

Odborná stáž žáků v Zadaru, Výzva 2016

15. 4. – 30. 4. 2017

Radon a lidské zdraví – přednáška

bude upřesněno

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – II. termín

19. 4. 2017

Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků

25. 4. 2017 v 12:00 hod.

Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků

27. 4. 2017

Fyzikální olympiáda

začátek dubna

CISCO  ACADEMY  GAMES SPŠ Hradec Králové

termín dle organizátora soutěže

Výukové programy EVVO pro žáky

dle propozic

Ekologická akce „My pro vodu – voda pro nás“

dle propozic

 

KVĚTEN

Odborná praxe tříd EPO3; PSP3; IT3A, B; MS3A, B; ME3A, B, C

2. 5. – 9. 6. 2017  individuální termín dle oborů

Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy a písemné práce (dle jednotného zkušebního schématu)

2. 5. – 9. 5. 2017

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní I. termín

11. 5. 2017

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní II. termín

12. 5. 2017

Uvolnění výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání

15. 5. 2017

Profilová část maturitní zkoušky včetně dílčích zkoušek SČ MZ konané formou ústní zkoušky dle harmonogramu pro jednotlivé třídy

16. 5. – 10. 6. 2017

Výukové programy EVVO pro žáky

18. 5. 2017

Přebor školy v nohejbalu

18. 5. 2017

Sportovně branný den pro žáky 1. až 3. ročníků (s výjimkou 3. ročníků tříletých oborů)

dle propozic

Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku tříd MEZ3, PUZ3 a OK3

26. 5. 2017

Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku tříd MEZ3, PUZ3 a OK3

30. 5. 2017 v 9:45hod

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET – exkurze -účast tříd oboru puškař

31. 5. – 2. 6. 2017

 

ČERVEN

Závěrečné zkoušky oborů tříletého studia

1. 6. – 28. 6. 2017

Písemná závěrečná zkouška učebních oborů MEZ3, PUZ3 a OK3

1. 6. 2017

Uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky

nejpozději 15. 6. 2017

Uzavření klasifikace pro třídy 3. ročníku oborů ME a MS – „L+H“

6. 6. 2017

Pedagogická rada pro třídy 3. ročníku oborů ME a MS – „L+H“

8. 6. 2017

Písemná závěrečná zkouška oborů „L+H“

9. 6. 2017

Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku

21. 6. 2017 do 12:00hod

Návštěva logistického centra SITA – akce pro žáky

dle propozic

Poznávací zájezd do Vídně

bude upřesněno

Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku

26. 6. 2017

Státní zkoušky z kancelářského psaní

dle propozic

Online účast v mezinárodní soutěži NetRiders (organizátor Cisco Networking Academy) – IT3A a IT4

dle propozic

Exkurze a školní výlety (dvoudenní)

27. 6. – 29. 6. 2017

Činnost třídy organizovaná třídním učitelem a třídnické práce

27. 6. – 29. 6. 2017

Vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku

30. 6. 2017 (Pá)

 

ČERVENEC, SRPEN

Hlavní prázdniny

1. 7. – 1. 9. 2017

Klasifikační a opravné zkoušky

28. 8. – 1. 9. 2017

Žádosti o opakování ročníku, změny oborů vzdělávání …

do 31. 8. 2017

 

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 2017/2018

4. 9. 2017 (Po)