Domov mládeže

Ubytování žáků (hochů a dívek) naší školy (SŠTE) na domově mládeže
ve školním roce 2016/2017

  • Ubytování našim žákům poskytuje špičkové zařízení – DOMOV MLÁDEŽE a Zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace, Klášterského 4, 617 00 Brno, s kontaktními údaji: e-mail: dmklast4@seznam.cz, telefon: 545 233 596, 545 234 268, kde je kontaktní osobou pro naši školu Bc. Věra Zajíčková, zajickova.dmklast@seznam.cz. http://www.dmklast4.cz/
  • V souladu s vyhláškou čís. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních dle §4 ředitel DMaZŠSB,p.o. oznamuje, že od 1. 1. 2016 lze podávat přihlášky do domova na školní rok 2016/2017.
  • Místa na domově mládeže jsou obsazována v pořadí došlých přihlášek, doporučujeme podat si přihlášku co nejdříve a rozhodnutí neodkládat.