Čer
28

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro nástavbový obor Provozní technika

Otevíráme 2. kolo přijímacího řízení pro nástavbové studium Provozní technika forma studia dálková k získání maturity.

Obor Provozní technika je určen pro absolventy 3letých učebních strojírenských oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem (nástrojař, puškař, modelář, strojní mechanik, zámečník, mechanik opravář, mechanik strojů a zařízení, klempíř, instalatér všech specializací, obráběč kovů). Obor rozšiřuje všeobecné i odborné technické znalosti a prohlubuje znalosti ekonomické. Obsah vzdělávání je zaměřen na práci s technickou a ekonomickou dokumentací, navrhování technologických postupů výroby a montáže výrobků s ohledem na dodržování norem, měření a kontroly jakosti výrobků. Studiem řízení výroby student získá schopnosti vést menší úseky v průmyslu a v soukromé sféře. Znalosti pravidel hospodaření podniků v tržní ekonomice umožní budoucím absolventům vlastní realizaci soukromého podnikání v daném odvětví.

Jako kritérium pro všechny uchazeče do příslušného oboru vzdělání je pořadí doručení přihlášek na školu.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru Provozní technika forma studia dálková je 22.

Podrobnější informace o oboru Provozní technika – dálková

Kritéria 2. kolo DS – dálkové [PDF]

Informace 2. kolo [PDF]