Provozní technika – dálková (23–43–L/51)

Dokumenty:

Délka studia: 

  • 3 roky zakončené maturitní zkouškou

Forma studia:

  • DÁLKOVÁ
  • při zaměstnání, konzultace 1x týdně v odpoledních hodinách – každé úterý cca od 13.00 hod.

Určeno pro:

  • absolventy 3letých učebních oborů strojírenského zaměření

Podmínky pro přijetí:

  • úspěšné absolvování učebního oboru s výučním listem, uznávaným a platným pro ČR
  • prospěch ve 3. ročníku učebního oboru
  • výsledky testu celostátní přijímací zkoušky

Přihlášky:

  • nejpozději do 1. března včetně ověřené kopie výučního listu a ověřené kopie posledního vysvědčení z SOU. Uchazeči, končící 3. ročník učebního oboru, doloží potvrzení výsledků studia na přihlášce.

Zaměření oboru:

  • rozšíření všeobecných i odborných technických znalostí získaných v oboru vyučení