Obráběč kovů – obráběč na CNC strojích (23–56–H/01)

Dokumenty:

Délka studia:

 • 3 roky zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Určeno pro:

 • chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí: 

 • prospěch na ZŠ, zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce korespondující s Předpisem č. 211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, § 2 Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělání

Zaměření oboru:

 • pro kusovou a zakázkovou výrobu soustružením a frézováním, obsluha CNC strojů

Obsah vzdělávání:

 • technické kreslení, čtení výkresů, normalizace
 • technologie obrábění, nástroje, nářadí a řezné materiály
 • materiály a výroba polotovarů, posouzení a určení třídy obrobitelnosti materiálů
 • znalosti různých typů obráběcích strojů, jejich nastavení, obsluha a údržba
 • vytváření technologických postupů výroby na základních typech obráběcích strojů
 • znalost volby a nastavení řezných podmínek
 • volba vhodného nástroje a jeho údržba
 • seřizování nástrojů v nástrojových držácích, stanovení korekcí
 • různé způsoby upínání nástrojů a obrobků
 • obsluha a údržba nejmodernějších CNC obráběcích strojů s řídicími systémy Heidenhain, Siemens Sinumeric a Fanuc
 • zpracování technologického postupu, seřizovacího listu a nástrojového listu
 • osvojení základních vědomostí o výpočetní technice a způsobech CNC programování
 • zpracování programu výroby součásti, odzkoušení programu na CNC stroji
 • seřizování, obsluha a údržba CNC strojů
 • kontrola a měření vyrobených dílců, závislost nastavení řezných podmínek na kvalitu obrábění
 • zvažuje efektivnost výroby, náklady, vliv na životní prostředí a sociální dopady výroby

Uplatnění absolventů:

 • obráběč na CNC strojích
 • CNC soustružník
 • CNC frézař
 • soustružník kovů
 • frézař
 • vrtař
 • obráběč kovů

Možnost dalšího vzdělávání

 • v nástavbovém studiu zakončeném maturitou

Nejlepším žákům je umožněn přestup do studijního oboru „Mechanik seřizovač“