Přijímací řízení na školní rok 2018/2019

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 (PDF)

Postup přihlášení

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání zápisového lístku najdete na stránkách jmskoly.cz

Přihlášky

Přihláška k dennímu studiu.xlsx

Přihláška k nástavbovému studiu.xlsx

Přihláška ke studiu má dvě strany, vytištěna musí být oboustranně.

Doručování přihlášek

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přijímacího řízení prosím kontaktujte Ivu Feikovou nabor@sstebrno.cz tel.: 548 515 123 nebo Marcelu Tešnarovou posta@sstebrno.cz tel.: 548 515 122

Informace 1. kolo přijímacího řízení a kritéria 2018/2019

Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a zveřejní tyto pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2018 způsobem umožňujícím dálkový přístup.