Proč studovat na naší škole?

 • škola je držitelem Certifikátu kvality ve vzdělávání a byla vyhlášena nejlepší střední školou roku 2016 v hlasování Střední roku v Jihomoravském kraji
 • připravujeme žáky na atraktivní povolání ve 4letých studijních a 3letých učebních oborech se vzájemnou prostupností, zaměřených na informační technologie, elektrotechniku, strojírenství a ekonomiku pro chlapce a dívky
 • klademe důraz na odbornou přípravu, znalost aplikací výpočetní techniky a cizích jazyků, komunikační schopnosti žáků a schopnost prodat své znalosti
 • Hodnocení školy Českou školní inspekcí: „Přednosti školy spočívají ve vysoce efektivním systému řízení, v inovativním a pravidelném zavádění nových technologií do výuky a ve využití dlouhodobě prosperující a mimořádně bohaté spolupráce se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřuje škola k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání.“
 • výuka je zajištěna v oborech se vzájemnou prostupností a žáci si mohou přizpůsobit svou vzdělávací cestu v průběhu studia podle svého zájmu a prospěchu
 • škola si zakládá na přívětivém, upraveném a čistém prostředí a svým programem vede žáky ke zdravému způsobu života
 • škola se stala fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • pro výuku je k dispozici mimořádně moderní technické vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen praktické výuky
 • škola preferuje vzájemnou spolupráci mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem
 • žákům slouží školní poradenské pracoviště se školním psychologem a výchovnými poradci, kteří poradí a pomohou při prospěchových, výchovných či rodinných problémech
 • škola získala pověst jedné z nejmodernějších středních odborných škol v ČR, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé zájem a jejichž absolventi jsou úspěšní při přijetí na vysoké školy
 • žáci se mohou přihlásit prostřednictvím školy do kurzu autoškoly a tanečního kurzu
 • žáci v průběhu studia získávají odbornou praxi
 • žáci mohou navštěvovat přes 20 zájmových a sportovních kroužků
 • učebnice žákům škola půjčuje, mnoho učebních textů mají k dispozici na e-learningovém serveru z domova
 • žáci mohou získat ve výpočetní technice mezinárodně uznávaný ECDL certifikát a certifikát CISCO z počítačových sítí, dále certifikát odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhl. č.50/1978 Sb.) a státní zkoušku z psaní na klávesnici všemi deseti prsty
 • škola podporuje sportovně nadané žáky prostřednictvím umožnění individuálního studia a spoluprací se sportovními kluby
 • pro mimobrněnské žáky zajištěno ubytování v Brně v domově mládeže, Klášterského 4
 • škola zajišťuje pro žáky exkurze a odborné stáže v zahraničí, lyžařské kurzy v rakouských Alpách
 • práce ve studentském parlamentu, zapojení do mezinárodních akcí a zajímavých projektů